🙀 KUCHAŘKA JAKO DÁREK při nákupu nad 1 000 Kč. NAKUPOVAT 🤍

OPAKOVANÉ PLATBY

Pro vaše pohodlí a stálý přístup do programu.

Opakované platby (součástí Obchodních podmínek)

Nebaví vás hlídat platnost vašeho členství v programu a každý měsíc vyplňovat platební údaje pro jeho prodloužení? S opakovanými platbami už nemusíte.

Váš účet v programu bude stále funkční, aniž byste museli hlídat vypršení členství. Platby se budou strhávat automaticky. Opakované platby vás navíc k ničemu nezavazují, můžete je kdykoli bezplatně ukončit.

ZÁKLADNÍ POJMY

Prodejcem je Michal Král, MSc se sídlem Polní 279/41, 59102 Žďár nad Sázavou, Česká republika, IČ 04640365.

Zákazníkem je osoba čerpající služby dodávané prodejcem.

Službou rozumíme měsíční členství v jednom z programů Jdu do toho sólo nebo Jdu do toho ve skupině (v ceně uvedené v objednávce nebo na vystavené faktuře). U programu Jdu do toho s tebou se jedná o jednorázovou platbu, tedy neplatí pro ni tyto podmínky.

Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strhávané z platební karty zákazníka.

PRAVIDLA OPAKOVANÝCH PLATEB ZA ČLENSTVÍ V PROGRAMU

S těmito pravidly opakovaných plateb je zákazník seznámen v objednávce služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.

Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.

Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu využívání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka.

Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb je fixní. Automatická platba probíhá měsíčně (tzn. každých 30 dní) ve stejné výši za měsíční členství jako při objednání služby a to po celou dobu trvání členství v programu. Dojde-li ke změně parametrů služby (např. změna programu), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena služby).

7 dní před každým automatickým stržením platby z karty bude zákazník e-mailem informován o objednané službě, její ceně a termínu stržení platby. Součástí e-mailu bude faktura za objednanou službu.

Po každém automatickém stržení platby bude zákazník o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude zaplacená faktura za zakoupenou službu.

V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat. Zejména jak uhradit fakturu jiným způsobem, aby nedošlo k neočekávanému omezení služby.

Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). To provede tak, že vystavenou fakturu zaplatí jinou platební kartou ještě před automatickým stržením platby z původní karty. Karta použitá při této platbě bude autorizována pro opakované platby místo původní karty.

Zákazník může opakované platby kdykoli bezplatně ukončit kontaktováním prodejce (e-mailem na adrese info@jsemlowcarb.cz nebo telefonicky na čísle +420 734 652 212). Zákazník musí prodejce kontaktovat minimálně 2 pracovní dny před plánovaným termínem strhnutí platby za další období. V opačném případě není povinností prodejce nadcházející platbu zrušit.

Ukončením členství zákazník přichází o veškeré výhody, které souvisely s členstvím v programu. V případě zrušení členství bude přístup do programu (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti Stripe, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Veškeré platební údaje jsou zpracovávány pomocí šifrovaného kanálu společnosti Stripe.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.jsemlowcarb.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Každá nová verze Obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.jsemlowcarb.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. října 2021.